Biz Kimiz?

Öğrenci temsilciliği, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan resmi bir birimdir.
KAÜ’de öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını(ÖTK) ve KAÜ Öğrenci Konseyi'ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, KAÜ'de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

    ÖTK ve Öğrenci Konseyi Nedir?
Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan, Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.
KAÜ’de Öğrenci Temsilcileri seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci Temsilcileri bir araya gelerek Fakülte Öğrenci Temsil Kurullarını(ÖTK) ve KAÜ Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar.

   Öğrenci Konseyinin Amaçları ve Çalışması

Bu birimlerin amacı, KAÜ’de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.
Kafkas  Üniversitesi öğrencileri olarak en büyük sorunlarımızdan birisi şikâyet, istek ve önerilerimizi doğru adreslere iletememektir. Öğrenci Temsilciliği, KAÜ’de bu işin doğru adreslerinden biridir. Bunun için Fakülte temsilcilerine ve KAÜ Öğrenci Konseyi’ne başvurulmalıdır; çünkü KAÜ’de öğrenci temsilcileri olarak amacımız, öğrenci olduğumuzu asla unutmadan, öğrenci çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütmektir. Öğrencilerin üst mercilere iletmekte zorlandığı konularda, temsilciler ve Öğrenci Konseyi devreye girmektedir.

Öğrenci konseyi ve yönetim kurulu nasıl oluşturulur.
sema