Ana Sayfa

Kafkas Üniversitesi Öğrenci Konseyi Web sitesine Hoşgeldiniz...

Öğrenci temsilciliği, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan resmi bir birimdir.
KAÜ’de öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını(ÖTK) ve KAÜ Öğrenci Konseyi'ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, KAÜ'de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.