Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyon

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesi hususunda, Atatürk ilke ve inkılâplarını kendimize rehber edinerek, Üniversitenin yönetim organlarıyla etkili bir iletişim kurarak Öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamaktır.Çağın gerektirdiği donanımla ve evrensel geçerliliği olan ilim ışığında her daim akıl ve fikri temel alarak hareket etmek. Öğrencilerin tüm sorunlarında imkanlar dahilinde ortak çözüme ulaşmak. Ülkemizde ki tüm karar mekanizmalarında, öğrencileri ilgilendiren konularda alınacak kararlarda etkin bir yer edinerek, bunların öğrencilerin lehine oluşmasını sağlamak.

Vizyon

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ilke ve inkılâplarını rehber edinerek, Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti için; Öğrenci arkadaşlarımızın Eğitim-öğretim, sağlık, spor, kültürel ve bilimsel yaşamlarının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi hususunda, öğrencilerimizin genel sorunlarının üniversitemiz yönetim birimlerine aktarılması ve bu sorunların işbirliği içerisinde çözülmesidir.Ülkemizde, üniversite öğrencilerini ilgilendiren tüm konularda söz ve inisiyatif sahibi olmak. Avrupa Ulusal Öğrenciler Birliği’nde yer alan tüm öğrenci yapılanmaları arasında en güçlü ve en donanımlı kurum olmak. Türk Dünyası Öğrenciler Birliği’nin oluşmasını sağlamak.

Atatürk’ün tarif ettiği Türk Milleti’nin yüksek idealine ulaşmak amacıyla Türk gençliğinin her alanda ihtiyaç duyacağı bilgi ve birikimi kazandırmak.